Spożycie żywności w kg (płynnej w litrach, papierosy w sztukach) na miesiąc, na 1 osobę żywioną (!!!) w gospodarstwie domowym

Źródło danych do opracowania: Główny Urząd Statystyczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych . GUS nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji

Autor: dr hab. Wacław Laskowski, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie