Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Serwis o spożyciu żywności

Strona główna
Badania
Spożycie
Jakość odżywcza

Panel badań własnych - wykaz badań

Tym, którzy wypełnili bardzo dziękujemy za udział w gromadzeniu danych do analiz naukowych.

Ankieta

• Strona główna • Badania • Spożycie • Jakość odżywcza •